سلفون CDسی دی و DVDدی وی دی

سلفون سی دی و دی وی دی بصورت پلاستیکی بوده و درب آن شامل برچسب میباشد

  وقتی سی دی و دی وی دی درون آن قرار میگیرد درب آن بسته میشود .

سلفون ها دور دوخت است .

این سلفون ها بصورت بسته های 100 عددی یا کیلویی  میباشد .

 • ..

  ..

  ..

  ..

  ..

  شایان