سلفون CDسی دی و DVDدی وی دی

سلفون سی دی و دی وی دی بصورت پلاستیکی بوده و درب آن شامل برچسب میباشد

  وقتی سی دی و دی وی دی درون آن قرار میگیرد درب آن بسته میشود .

سلفون ها دور دوخت است .

این سلفون ها بصورت بسته های 100 عددی یا کیلویی  میباشد .

 • ..

  ..

  ..

  ..

  ..

  شایان

 • پاکت سی دی طلق دار (درایوری )

  پاکت درایوری بصورت پاکت های مربعی شکل بوده که سی دی و دی وی دی شما در داخل آن قابل رویت میباشد .

  این پاکت ها بصورت بسته های 50 عددی میباشد .

 • ..

  ..

  ..

  ..

  ..

  شایان