قاب دی وی دی کریستال

 

img5

 

قاب DVD  مشکی     تک    14 میلیمتری GR8

قاب DVD  مشکی 6 تایی  14میلیمتری GR8

قاب  DVD  مشکی 8تایی  22 میلیمتری GR8

قاب  DVD  مشکی  8تایی  27میلیمتری GR8

 • ..

  ..

  ..

  ..

  ..

  شایان

 • قاب سی دیCD سیحون

   

   

   

  قاب CD تک سفید مربعی
  قاب CD دوبل سفید مربعی
  قاب DVD تک سفید
  قاب DVD دوبل سفید
  قاب DVD سفید 4 تایی
  قاب DVD سفید 6 تائی
  قاب DVD سفید 8 تایی
  قاب DVD سفید 10 تائی
  قاب DVD سفید 12 تایی
  توجه: برای سفارش های بالای 1000 عدد جلد پشت قاب توسط خود کارخانه سیحون پرس میشود.

 • ..

  ..

  ..

  ..

  ..

  شایان