قاب دی وی دی آکو AKOstar

 

قابهای cd & dvd آکو استار

1- قاب DVD چهارده میلیمتر مشکی براق تک عددی100 %مواد نو در کارتنهای 100 عددی

2 - قاب DVD چهارده میلیمتر مشکی مات تک تعداد در کارتنهای 100 عددی

3 - قاب DVD چهارده میلیمتر دو بل عددی براق100 درصد مواد نو در کارتنهای 100 عددی .

4 - قاب DVD چهارده میلیمتر 4 عددی مشکی براق در کارتنهای 100 عددی

5- قاب پهن CD کف مشکی و کف سفید در کارتنهای 100 عددی

با ابعاد :
طول:12 عرض:12  سانتیمتر

6-Blu-rayDisc مشکی براق 100% مواد نو تعداد در کارتنهای 100 عددی

 با ابعاد:

 طول:14.7 عرض:26.6  سانتیمتر

 • ..

  ..

  ..

  ..

  ..

  شایان